INSCRIPCIONS FIRAIRES NO RESIDENTS A AVINYÓ

S’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Fotocòpia DNI/NIE/PASSAPORT/CIF.
 • Per articles d’alimentació, declaració responsable en matèria de salut alimentària.
 • Alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors (model 037).
 • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
 • Fotografies de la parada i dels productes.

En qualsevol de les 4 modalitats:

 • a) Autoritzant al servei de Promoció Econòmica, Turisme, Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament d’Avinyó perquè en el vostre nom faci el registre d’entrada.
 • b) Complimentar la instància genèrica a la web de l’Ajuntament d’Avinyó.
 • c) Enviar el formulari d’inscripció, complimentat i signat, per correu ordinari a: Ajuntament d’Avinyó (Fira dels Matiners) Plaça Major, 11 – 08279 AVINYÓ (Barcelona).
 • d) Fer el registre presencialment a l’Ajuntament d’Avinyó.

Un cop rebudes aquestes dues instàncies, ens posarem en contacte amb vosaltres per a confirmar la vostra inscripció i donar-vos les instruccions per a realitzar el pagament.

 • Els preus establerts aquest any per a les parades són:
 • Fins a 6 metres: 10€
 • Superior a 6 metres lineals: 10€ + 1€ per cada metre lineal o fracció

Per a més informació, contacteu amb nosaltres.


CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • Cal complir els horaris de la Fira: de 10h a 20h ininterrompudament.
 • Cal respectar l’horari del muntatge i el desmuntatge. El muntatge de la parada és de les 7 h a les 9 h. A les 9 h, tots els vehicles se situaran fora del recinte de la Fira, en la zona d’aparcament habilitada per l’organització. El desmuntatge de la parada és a partir de les 20 h.
 • A la zona temàtica, la parada ha de seguir una ambientació de la Catalunya de mitjans del segle XIX, època on s’ambienta la Fira. S’ha de decorar amb teles de la gama dels torrats, foscos, verds, morats, de caire rústic (roba de sac, lona, fil, cotó…) amb complements com la fusta, la palla, el llautó, el vímet, etc.
 • A la zona temàtica, els paradistes han d’anar vestits de l’època amb els vestits, sabates i complements corresponents, reproduint les típiques escenes rurals i de pagesia de la Catalunya de mitjans del segle XIX. Camises amples, pantalons de pana o lona, faixa, mitges blanques, espardenyes de set vetes, barretina, faldilles voluminoses, davantals, mocadors de cap, mantells, tot en colors torrats, foscos, verds, morats, sense estampats, molt sobri i rústic. Els vestits  es poden adaptar fàcilment (VEURE RECOMANACIONS).
 • Les ambientacions del segle XIX es poden adaptar fàcilment (veure IMATGES).
 • Caldrà amagar de la vista del visitant, els tendals de plàstics i els elements sintètics o metàl·lics que s’utilitzin per cobrir la parada.
 • Aquells elements moderns que siguin imprescindibles, com làmpades, neveres, bàscules, microones, congeladors, caixes registradores, no s’han de veure.
 • La inscripció no s’inclou taula, carpa, llum o aigua, que aniran a càrrec del paradista.
 • Cal que la retolació de la parada sigui en català.
 • No es permet la reproducció de música sense l’autorització de l’organització.
 • L’organització no es fa responsable de la subtracció dels productes de la parada.
 • No es retornaran els diners de la inscripció en cas de pluja, mal temps o altres circumstàncies alienes a la voluntat de l’organització.
 • L’organització es reserva el dret d’admissió per incompliment de la normativa i la modificació de les condicions que es considerin necessàries.
 • Amb la contractació d’un espai a la Fira dels Matiners d’Avinyó el dia 13 de maig de 2018, s’accepten les condicions de contractació esmentades anteriorment.

RECOMANACIONS PELS FIRAIRES

Es recomana als firaires anar vestits d’època.
I les parades ambientades d’època

Vegeu exemples en les imatges