Que passava al món l’any 1848?

Que passava al món l’any 1848?


1. El manifest comunista. (Londres, 21 de febrer de 1848)
2.Els Borbons havien estat expulsats de França, on ja no tornaren a regnar (24 de febrer de 1848)
3.Convenció feminista pels drets de la dona. (19 i 20 de juliol de 1848)
4.La Guerra dels Matiners (16 de novembre de 1848)
5.S’inaugurà a Mataró el primer ferrocarril del país (18 d’octubre de 1848)
6.Alexandre Dumas, fill publicà la novel·la realista “La Dama de les Camèlies” (1848)


Recent Posts